SAP Business One bővítményei

NEXON bérügyviteli szoftver
Mi az SAP Business One vállalatirányítási rendszerhez a NEXON bérszámfejtő programját ajánljuk. A nexONBÉR prémium kategóriát jelent a bérügyviteli szoftverek között. Segítségével egymillió magyarországi munkavállaló bérét számfejtik. A nexONBÉR bérügyvitel szoftver integrálható az SAP Business One vállalatirányítási rendszerbe, a banki átutalási rendszerekkel összekapcsolható, adatszolgáltatási formái pedig megfelelnek a hatóságok elvárásainak és szabályozásának. A nexONBÉR bérügyviteli rendszer főbb moduljai:
 • Bér-és munkaügy modul:
 • Segítségével lehetőség nyílik a havidíjas és órabéres rendben foglalkoztatott, valamint teljesítménybéres és jutalékos elszámolású dolgozók bérének számfejtésére. Mindez valamennyi pótlék, járulékos elem és levonás figyelembevételével, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történik. A bérmodul ellátja az önálló tevékenységből származó jövedelmek (honorárium, szerzői díj, megbízási díj stb.) bérszámfejtését is.
 • OEP ellátások, táppénz számfejtés modul:
 • A mindenkori jogszabályoknak megfelelően elbírálja és számfejti az OEP terhére elszámolható pénzbeni ellátásokat. A bérszámfejtő program modulja ugyanakkor elkészíti az összes OEP kimutatást, így az adatmegállapító lapot, a fizetési jegyzéket és az ellátások elszámolását. A program által készített nyomtatványokat az OEP központilag engedélyezte.
 • Vezetői információs modul:
 • Segítségével a felhasználó a nexONBÉR bérszámfejtő program adatbázisából a dokumentumokat, listákat, táblázatokat a saját igényeinek megfelelő összetételben és formátumban állíthatja elő.
 • Cafeteria modul:
 • A cafeteria modul a nexONBÉR bérszámfejtő program részeként vagy önálló szoftverként megoldást kínál a béren kívüli juttatások többszintű nyilvántartására, ellenőrző listák segítségével folyamatos figyelésére, továbbá juttatástípusok szerint számol az éppen aktuális adó- és köztehervonzatokkal.
 • Kiegészítő funkciók: Emlékeztető modul, elektronikus bérjegyzék, havi bevallás kontrolling.
BX DMS One dokumentumkezelés
Hatékony dokumentumkezelés évtizedes szakértelemmel Egy cég működéséhez szükséges adminisztrációs feladatokra fordított idő – a hatóságok által megkövetelt dokumentációkkal együtt – folyamatosan nő. Sokszor az is problémát jelent, hogy az alkalmazottak különböző struktúrában, eltérő módon tárolják az üzleti dokumentumokat (papír, szerver, saját gép, pendrive, CD, DVD stb.). Ez meggátolja az iratok gyors visszakeresésének lehetőségét. A hatékony információtárolás és kezelés az egyik legkritikusabb pont egy vállalat működésében. Ez az alapja a napi munkának és ezen keresztül az üzleti sikernek. Miért vesztegetne drága időt és erőforrást az információk keresésére? Rendezze és kezelje információit, illetve irattárát a legújabb, a cégvezetők elvárásainak megfelelő, kifejezetten a Business One-hoz kifejlesztett, egyedülálló dokumentumkezelő rendszerrel!
A BX DMS ONE használatával:
 • A tökéletes integrációnak köszönhetően az SAP Business One felületéről egyszerűen és azonnal elérhető, kezelhető minden információ és dokumentum.
 • Az SBO-ban előállított dokumentumok automatikusan regisztrálásra, iktatásra kerülnek. Kiemelt prioritással az árajánlatok, megrendelések, számlák, szállítói, raktározási iratok.
 • Ön és – beosztásuknak, jogosultságaiknak megfelelően – alkalmazottai bármilyen információt (rögzített tartalmat, képeket, jelentéseket, vagy más üzletileg fontos dokumentumokat) könnyedén megkereshetnek és megtalálhatnak bármikor, amikor csak szükséges. Többé nincs szükség másolatokra.
 • Az összes munkatárs a saját képernyőjén kezelheti az iratait, akár szervezeti egységenként elkülönítve.
 • Több szinten delegálhat, kezelési utasítással, elintézési határidővel láthat el dokumentumokat, később pedig egyszerűen nyomon követheti a vele kapcsolatos munkát. Ezzel a funkcióval könnyen átláthatóvá teheti, és kontroll alatt tarthatja a munkavégzést.
 • Pillanatokon belül képet kaphat egy adott határidőre elkészülő, esetleg el nem készülő munkáról.
 • Minimálisra csökken az információk, dokumentumok iktatására és kezelésére fordított idő és energia.
 • A beépített riasztási funkciónak köszönhetően az elvégzendő feladatok többé nem kerülhetik el munkatársai figyelmét.
 • Nem kell többet órákon át keresgélni egy sok évvel ezelőtti információt, e-mailt, levelet, szerződést és számlát. A BX DMS ONE segítségével rengeteg idő szabadul fel.
A BX DMS One moduljai rugalmasan és hatékonyan illeszkednek Ön és vállalkozása elvárásaihoz, igényeihez! Az elektronikus információ- és dokumentum menedzsment idáig már több vállalkozásnak biztosította a hatékonyság és a nyereség növekedését, miközben a költségek látványosan csökkentek.
BX CORE 4.0 termelésirányítás
Iparág-specifikus megoldás termelő és gyártó cégeknek A BX Core, az SAP Business One gyártásfunkcióját kibővítve, flexibilis és skálázható megoldást nyújt az egyszerű és a komplex termelés számára egyaránt. A VariaTech Consulting Kft. által kínált rendszer rugalmas, könnyen kezelhető, megfelel a modern technológiai követelményeknek és hatékony lehetőséget nyújt a termelés részletes megtervezéséhez és ütemezéséhez. Az SAP Business One és a BX Core együttes alkalmazása a gyártáshoz kapcsolódó döntési/irányítási folyamathoz szükséges információkat logikusan kapcsolja össze, ezzel a rendszer alkalmazása gyorsabbá és hatékonyabbá válik. Vállalkozását szolgáló előnyök A BX Core működési módja mindenkor pontosan illeszkedik az adott iparág követelményeihez. Egyszerűbb bevezetési folyamat és érezhetően alacsonyabb költségek mellett elkerülhetővé válnak az adott iparágra jellemző egyedi fejlesztésekbe fektetett ráfordítások. Ágazati megoldásokkal tökéletesen megszervezheti, megtervezheti és optimalizálhatja gyártási folyamatait és ezzel időt és pénzt takaríthat meg – nő az ügyfélkiszolgálás gyorsasága, pontossága, nő a kapacitáskihasználtság, a gyártási költségek csökkennek és gyors alkalmazkodás érhető el.
 • tervezhető beruházási és megvalósítási költségek
 • gyors megtérülés
 • többszintű gyártási folyamatok támogatása
 • többműszakos termelés támogatása
 • műszakok hozzárendelése a gépekhez
 • nyomon követhető munkavégzés
 • tervezhető, követhető és mérhető kapacitás kihasználtság
 • dinamikus készletmennyiség nyilvántartás
 • üzemi adatrögzítés megvalósítása ÜAR terminálokon keresztül
 • kereskedelem számára azonnali rendelkezésre-állási információk biztosítása
 • rendelés/projektspecifikus tervezés
 • alvállalkozói tevékenység támogatása, kooperációs gyártás
Mérhető eredmények az ügyfél kiszolgálás minőségében A BX Core használatával a gyártási folyamatok tervezése és irányítása rugalmasabbá és pontosabbá válik, melynek eredményeként ügyfelei elégedettségét is tovább tudja növelni:
 • legkorábbi szállítási-határidőbecslés értékesítési ajánlatokban és vevői rendelésekben
 • pontos vállalási határidők tervezése és megvalósítása
 • gyors megrendelés visszaigazolás
 • hatékonyabb árajánlat készítés
 • megbízható, folyamatos rendelkezésre állás
 • naprakész termelési, kereskedelmi, hatékonysági adatszolgáltatás
 • meglévő üzemmenet optimalizálása
 • termék átfutási idejének látványos csökkenése
BX eDoc+ Elektronikus számlázás
Integrált elektronikus számlázási lehetőség Az elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott hitelesített dokumentumok használata egyre inkább teret nyer Magyarországon is. Ezen dokumentum kategóriák fókuszában a számlázás kiemelt szerepet kap, hiszen az elektronikus számlázás az érintett szereplők mindegyikének előnyöket biztosít. A BX eDoc+, az SAP Business One rendszerhez teljes körűen illesztett BX bővítmény, melyet a VariaTech Consulting Kft. és a NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft. közösen fejlesztett ki. Lehetőséget biztosít felhasználóinak, hogy mind nem minősített (fokozott biztonságú, joghatása: írásbeliség), mind minősített elektronikus aláírással (ami teljes bizonyítóerejű magánokirattal egyenértékű joghatással bír) és időbélyegzővel ellátott számlát bocsássanak ki és azokat hiteles elektronikus bizonylat formájában őrizzék meg. A lassú és sok ügyféloldali hibával terhelt papíralapú számlázás elektronikus formába való átültetésével az SAP Business One felhasználók tetemes mennyiségű időt, energiát, munkát és költséget takaríthatnak meg évente. Vállalkozását szolgáló előnyök A BX eDoc+ segítségével csökken a papír, a nyomtatási, a posta, a tárolási költség, illetve a postai kézbesítéssel járó időveszteség. Számlázás egy gombnyomásra Az integrált vállalatirányítási rendszerből néhány kattintással előállítja az elektronikus számlákat, felgyorsítva ezzel a folyamatokat, ami végső soron a vevők magasabb szintű kiszolgálását eredményezi. Biztonságosabb bizonylat megőrzés A törvényi előírások szerint 8-10 évig kell megőrizni minden számviteli bizonylatot. Az elektronikusan előállított, majd időbélyeggel ellátott számla a joghatásnak megfelelő módon tárolódik az SBO rendszerben, melyről automatikusan különböző szintű mentés készül. Szemben a papíralapú megőrzéssel a számla bizonylata nem tűnhet és nem amortizálódhat el. Egyszerűbb, gyorsabb visszakeresés Nincs szükség a papír alapú számlák közötti keresgélésre! A BX eDOC+ kiegészítő modul használatával egy gombnyomással visszakeresheti az adott számlát. Költség megtakarítás Nincs szükség a számlák papíralapú nyomtatására, postázására és a másolatok tárolására, melyekre tetemes összegeket költenek el. Munkaerő-kímélő megoldás Csökkenti az adminisztrációs terheket és a hibalehetőségeket, hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. Környezetkímélő megoldás A BX eDOC+ használatával a cég papírfogyasztása jelentősen csökken, támogatva ezzel a környezettudatos működés megvalósítását. Verseny előny – beszállítói motiváció A számlázási folyamatok és azok átfutási idejének jelentős felgyorsulása és pontossá válása miatt a beszállítók még a vitatott tételek esetén is a fizetési határidőn belül juthatnak jogos követeléseikhez. Bőséges pályázati források Az elektronikus számlázási megoldások bevezetésére számos pályázati lehetőség indult és indul az elkövetkezendő években. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a támogatott tevékenységek között nevesítve is szerepel az elektronikus számlázás. APEH által is támogatott Adójogi oldalról a korábban megszokott papíralapú rendszerrel egyenértékű megoldás, a hiteles elektronikus számla formátumára vonatkozó APEH szabályozásnak teljes mértékben megfelel. Mi kell a BX eDOC+ használatához?
 • SAP Business One integrált vállalatirányítási rendszer
 • Nem minősített (fokozott biztonságú), vagy minősített tanúsítvány (elektronikus aláíráshoz)
 • Időbélyeg, intelligens chipkártya (BALE), kártyaolvasó
Elektronikus számla befogadásának feltételei Az Áfa törvényben foglaltak alapján az elektronikus számla kibocsátását megelőzően nincs szükség a vevővel, megrendelővel történt előzetes egyeztetésre. Finanszírozási lehetőségek
 • Egyszeri beruházás, gyors megtérülés
 • Pályázati lehetőségek
A 2012-ig szóló Új Magyarország Fejlesztési Tervben is támogatják az elektronikus kereskedelmi és egyéb e-szolgáltatási megoldások terjedését. A pályázatban szerepet kap az elektronikus számlaküldés is, melynek megvalósítására vonatkozó ígéret 2 százalékot jelent egy pályázat pontozásánál. Az elektronikus számlázás és bizonylatmegőrzés informatikai feltételei
 • Aláíró tanúsítvány
 • Minősített időbélyeg
 • Rendszeres mentés
 • Internet kapcsolat
Mi az aláíró tanúsítvány? Az elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltatás keretében a NetLock tanúsítványkiadási szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek mind fokozott biztonságú, mind minősített szinten. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus állományok az írásbeliség, míg a minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus állományok a teljes bizonyítóerejű magánokirati joghatással bírnak. A NetLock Kft. a négy hazai hitelesítési szolgáltató egyike, biztosítja a BX eDoc+ modul működtetéséhez szükséges tanúsítványt. Mi az a biztonságos aláírás-létrehozó eszköz (BALE)? Az “aláírás-létrehozó eszköz: olyan hardvereszköz, melynek segítségével az aláíró az aláírás-létrehozó adatok felhasználásával az elektronikus aláírást létrehozza”. A VariaTech Consulting Kft. a BX eDoc+ modul kifejlesztésével tette lehetővé az SBO felhasználók számára a hiteles és biztonságos elektronikus hitelesítést. Mitől lesz egy aláírás hiteles? A minősített aláírás fogalmát az EU elektronikus aláírásról szóló direktívája tette először széles körben ismertté, majd az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényvonatkozó rendelkezései alapján elfogadottá tette az ott alkalmazott értelmezést.
 • Az aláírást létrehozó tanúsítvány nyilvántartásba vett hitelesítés-szolgáltatótól származik
 • A kibocsátó hitelesítés-szolgáltatót a vonatkozó szabályozásban megjelölt hatóság (hazánkban: Nemzeti Hírközlési Hatóság) nyilvántartásba vette
 • A hitelesítés-szolgáltató által kiadott tanúsítványhoz tartozó ún. tanúsítványlánc teljes és érvényes
 • Az aláírást létrehozó tanúsítvány érvényes volt az aláírás pillanatában
BX APM Projektkezelés
Kibővített projektkezelés az SAP Business One programban. Projektkezelést támogató funkciók: Projektek meghatározása Itt adhatja meg a projekt tulajdonságait, azaz a projekt azonosítóját, leírását, típusát (ami lehet normál vagy karbantartás) és a projektet létrehozó felhasználó nevét. A projekt lezárásának dátumát a rendszer automatikusan kitölti, amikor a projektet lezárják. Projektek kezelése A projekthez SBO-objektumokat lehet rendelni, illetve új dokumentumok is létrehozhatók, amelyek automatikusan a projekthez rendelődnek. A projekthez tartozó objektumok egy fa-struktúrában jelennek meg, amelyben egyetlen egérkattintással megnyithatók az egyes elemek. Egy SBO-objektum projekthez rendeléséhez először meg kell nyitni az objektumot, majd a Pénzügy lapon a Projekt mezőben beállítható a kívánt projekt. Mentés után az objektum hozzárendelődik a projekthez. Új SBO-objektumot a projektből is létrehozhat, ebben az esetben automatikusan hozzárendelődik a projekthez. Ehhez a projekt-fában meg kell nyitni a kívánt objektumtípus ágát, és ott az Új elemre kell kattintani. Az új objektumhoz tartozó adatok megadása és elmentése után az objektum megjelenik a projekt fa-struktúrájában, alatta pedig a hozzá tartozó cikkek és egyéb elemek jelennek meg a fa-struktúrában. A cikkekre és egyéb elemekre történő kattintás esetén az objektumot nyitja meg a program. Külső dokumentumok kezelése Az egyes projektekhez külső dokumentumokat (pl. Word vagy Excel fájlokat) is hozzá lehet rendelni a projekt fa-struktúrájában található „Dokumentumfájlok” ág használatával, ezek a fájlok a Windows-ban beállított alapértelmezett programmal feldolgozhatóak.